Εξοπλισμός - Μετακόμιση - Θεσσαλονίκη - Λειβαδόπουλος Κωνσταντίνος